Bežné veci

s. solovic / z. predná

Keď v ústrety bežným veciam
žiadne nohy nebežia
každý má len jeden pokus
okolnosti tomu náležia
veď otvárať ľuďom oči, nepatrí sa nasilu
zašlé gýče v igelite, premenia ma na milú
rozliatu a bez obrazu nájdete ma bežne
radšej mi tie veci bežné aplikujte nežne
nepôjde to bez odrazu,
ktorý vzniká na dne
hoci miešať nové mená
viem už celkom ladne